EOA
Avaleht | Home | RUS          
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA
EOA


EOK

EOA

 


PROFESSOR ATKO-MEEME VIRU STIPENDIUM

01.10.2014

1. oktoobril avanes Tartu Ülikooli Sihtasutuse konkurss prof. Atko-Meeme Viru stipendiumile. Stipendium asutati 2009. aastal noorte sporditeadlaste innustamiseks Eesti Olümpiaakadeemia ja Neinar Seli poolt. Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumit saavad taotleda kõikides Eesti avalik-õiguslikes kõrgkoolides õppivad ja töötavad doktorandid, noored teadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas. Noore teadlase ja õppejõuna mõistetakse käesolevas kontekstis isikuid, kelle vanus on kuni 40 aastat. Taotluste hindamisel pööratakse erilist tähelepanu kandidaatide ühiskondlikule aktiivsusele ja panusele olümpialiikumise edendamisse.

Stipendiumi taotlejal tuleb hiljemalt 1. novembriks esitada Tartu Ülikooli Sihtasutuse kodulehe kaudu elektrooniline stipendiumitaotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:
• senine haridustee ja töökogemus (koolid, kursused, tööpraktika, teaduslike publikatsioonide loetelu);
• ülevaade ühiskondlikust tegevusest;
• ülevaade teadustegevusest (tegevus kahe viimase aasta jooksul teadlasena, teaduse populariseerijana, kehalise kasvatuse ja spordi alase kõrghariduse, tervist väärtustava eluviisi ja olümpialiikumise edendajana Eestis);
• põhjendus stipendiumi saamiseks (stipendiumi kasutamise eesmärk ja tegevuskava selle saavutamiseks);
• viimase kahe aasta vältel ülikoolivälistest allikatest saadud stipendiumite, toetuste, preemiate loetelu (stipendiumi, toetuse või preemia maksja nimetus, selle otstarve, saamise aeg ja summa);
• juhendaja soovitus (doktorantidel).

 

Lisainfo TÜ Sihtasutuse kodulehel, e-kirjaga tysiht@ut.ee või telefonidel 737 5852 ja 55540773 (Triin Vakker).

Stipendiumi statuut: Eesti Olümpiaakadeemia kodulehel

Prof. Atko-Meeme Viru stipendiumi senised stipendiaadid: Eesti Olümpiaakadeemia kodulehel

   
PROFESSOR ATKO-MEEME VIRU STIPENDIUM
Triip
2014 a sügishooaja kooliolümpiamängud
Triip
EOA SUVESESSSIOON
Uudised
   
Oktoober 2014
Tagasi Edasi
 
  
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
Kalender
   
Kaart
Kalender
 
Footer