Uudised

PROF. ATKO-MEEME VIRU STIPENDIUM

02.12.2010

2010. aasta professor Atko-Meeme Viru nimeline stipendium anti 2. detsembril Neinar Seli poolt üle Tartu Ülikooli spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituudi kehalise kasvatuse didaktika lektorile Maret Pihule.
 

Maret Pihu: "Olen lõpetanud TÜ Kehakultuuriteaduskonna bakalaureuseõppe ja õpetajakoolituse kutseaasta liikumis- ja sporditeaduste erialal. 2003 a kaitsesin teadusmagistritöö ja 2009 doktoritöö. Mõlemad teadustööd keskendusid kehalise kasvatuse keskkonna mõju selgitamisele õpilaste motivatsioonile kehalises kasvatuses ja vabal ajal. Olen töötanud nii tava- kui ka erikoolis kehalise kasvatuse õpetajana. Minu peamisteks huvivaldkondadeks on õpilasi motiveeriv kehaline kasvatus ja seda mõjutavad tegurid, laste kehaline aktiivsus ja liikumisõpetus ja –tegevus koolieelses eas."


Maineka sporditeadlase ja Eesti Olümpiaakadeemia esimese presidendi prof. Atko-Meeme Viru stipendium asutati 2009. aastal noorte sporditeadlaste innustamiseks Eesti Olümpiaakadeemia ja Neinar Seli poolt. Stipendiumi suurus on 30 000 krooni.

Lähem info ja stipendiumi statuut: www.olympiaharidus.eu/index.php