Uudised

SUUR TÄNU EOA NOORTESESSIOONIST OSAVÕTJATELE!

01.07.2011

Täname kõiki 27.-29. juunil Madsa Puhkekülas toimunud EOA esimesest noortesessioonist osavõtjaid, kes oma aktiivsuse, huvi ja sõbralikkusega meie üritusele kaasa aitasid ning selle nii huvitavaks tegid!
 

EOA esimesest noortesessioonist "Väärtused spordis" võttis osa 20 spordihuvilist noort vanuses 15-19 aastat. Sessiooni käigus said osalejad uusi teadmisi olümpiaharidusest, olümpiaajaloost, väärtustest ja vabatahtliku töö võimalustest; uusi kogemusi meeskonnatööst fotojahi, sporditeemalise viktoriini ja sportlike meeskonnamängude kaudu ning uusi ideid loovuse arendamiseks hommikuste akrobaatikaharjutuste ja kreeka tantsude õppimise kaudu. Loomulikult ei puudunud ka sportlikud tegevused. Kõige meeldejäävamaks ja pingutavamaks kujunes Jaak Mae poolt läbi viidud näidistreening. Võimalik, et selle motiveeriv mõju tulenes olümpiapronksi eelnevast arutelust noortega spordis leiduvate väärtuste teemal, mis motiveeris noori sporti tõsisemalt suhtuma.

Sessioonil toimunud arutelude tulemusena jõudsid osalejad ühisele järeldusele, et tänasel päeval on neile kõige olulisemad sellised spordiga seonduvad väärtused, nagu aus mäng, eneseteostus, tolerantsus, väärikus ja koostöö. Nende väärtuste paremaks mõistmiseks ja mõtestamiseks tuli diskussioonirühmadel esitada ühe väärtuse teemaline loominguline ettekanne, mis ühtlasi oli hea võimalus proovile panna noorte loomevõimed ja koostööoskus.

Noorte sõnul sai sessiooni käigus nii vanu mõtteid üle korratud ja kinnistatud, kui leitud uusi vaatenurki nii elule kui spordile. Lisaks andis sessioon uusi teadmisi ja palju mõtteainet, avas uusi vaateid ja maailmavaade muutus vabamaks. Mõne noore sõnul õpiti juba sellega, et mõteldakse nüüd teisiti ja hinnatakse ka teisi inimesi rohkem. Ühele osavõtjale tundub, et ta peab ka ise oma väärtused pisut ümber hindama; teine seadis selgemini omad sihid ja eesmärgid.

Kokkuvõttes võib öelda, et EOA noortelaager toimus tõelises olümpismi vaimus, kus kosutust sai nii keha, vaim kui hing. EOA noortesessiooni korraldajad tänavad kõiki osalejaid, mõttekaaslasi ja toetajaid, kes selle idee teoks aitasid teha: Avatud Eesti Fond ja Haridus- ja Teadusministeeriumit läbi riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013"; Eesti Kultuurkapitali ning Euroopa Komisjoni läbi programmi Euroopa Noored ja sihtasutuse Archimedes.

Lisainfo EOA noortesessiooni kohta koos sessiooni programmiga: www.olympiaharidus.eu/index.php

EOA noortesessiooni pildid: www.olympiaharidus.eu/index.php