KOM PROJEKTIDE KONKURSS

Mis on EOA kooliolümpiamängude projektide konkursi eesmärgiks?

Konkursi eesmärgiks on kaasa aidata olümpiaideaalide levikule ja mõtestamisele kooliõpilaste seas ning mitmekülgsete võimaluste pakkumine lastele nende spordiga seonduvate huvialade harrastamiseks.

Kes konkursil osalevad ja mida nad sellega võidavad?

Konkursile oodatakse osalema kõiki üldhariduskoole, soovi korral võivad konkursist osa võtta ka koolieelsed lasteasutused. Parimate projektide teostamist igas maakonnas toetab EOA rahaliselt kuni 640 euroga.

Mida tuleb teha konkursil osalemiseks?

Konkursil osalemiseks tuleb esitada:
1) kooliolümpiamängude rahastamise taotlus;
2) kooliolümpiamängude lahtikirjutatud programm;
3) kooliolümpiamängude eelarve.

Dokumendid tuleb saata elektrooniliselt digiallkirjadega aadressile info@olympiaharidus.eu. Digiallkirja võimaluse puudumisel peab dokumendid saatma nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal allkirjastatult aadressile: Eesti Olümpiaakadeemia, Rüütli 15, 51007 Tartu. 2019. aasta projektikonkursi tähtajaks on 1. detsember 2019. a.

Kes hindab esitatud projekte?

Konkursile esitatud projekte hindab Eesti Olümpiaakadeemia juhatuse poolt valitud komisjon.

Mida võiks veel teada?

Kooliolümpoiamängude projekti planeerimisel tekkivate küsimuste korral võib julgelt helistada projektijuhile (5250583, Reele Remmelkoor).